Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 10 Dzieci są nadzieją, która rozkwita wciąż na nowo.
Zgłaszanie nieobecności

Nieobecności zgłaszamy do godz. 14.00,
poprzez zalogowanie na platformie www.dziensmyka.edu.pl
i zaznaczenie w kalendarzu
lub w wyjątkowych przypadkach sms-owo na nr tel. 735 204 758:, w treści podając:
Imię i nazwisko dziecka, nazwę grupy, oraz dni w których dziecko będzie nieobecne
np.: Jan Kowalski, GR misie, 02-04.09.2021