Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 10 Dzieci są nadzieją, która rozkwita wciąż na nowo.
Organ Prowadzący

Fundacja Pozytywne Inicjatywy należy do to grupy organizacji zajmujących się szerokimi działaniami na rzecz rozwoju lokalnych społeczności, zwłaszcza poprzez tworzenie instytucji edukacyjnych i opiekuńczych.

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do szerokiej oferty bezpłatnej lub niskopłatnej opieki i edukacji opartej na nowoczesnych metodach i narzędziach. W swoich działaniach opieramy się na zasadzie otwartości i współpracy, starając się rozwijać i kształtować kreatywność, przedsiębiorczość oraz wrażliwości na los innych.